پرسپولیس


    ‌‌‌‌‌‌‌همایون بهزاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی؛ متولد‌‌‌‌‌‌‌‌ خرم آباد‌‌‌‌‌‌‌‌. بله! پد‌‌‌‌‌‌‌‌ر...
به گزارش امید خبرآنلاین نوشت: پس از لغو مزایده چهارم دو باشگاه بزرگ پایتخت، هوادران پرسپولیس سراغ صفحه رئیس‌جمهور در اینستاگرام رفته‌اند.   هجوم پیغام هواداران پرسپولیس در صفحه روحانی هر لحظه بیشتر و بیشتر می‌شود و آنها تنها یک خواسته دارند: «تورو خدا تکلیف پرسپولیس را...