پرستو


فریدون مجلسی در روزنامه شرق نوشت: ‌ می‌نویسند: «از دید روان‌شناسی نگاهی می‌اندازیم به خشونت انفجاری آقای محمدعلی نجفی که منجر به کشته‌شدن یک انسان جوان شد و نوجوانی را برای همیشه بی‌مادر و یتیم کرد [..] این گرگ درون عجب جانوری است! ایشان در همان روز...
به گزارش اميدنامه به نقل از فرارو، عبدالرضا داوری یار غار احمدی‌نژاد این روزها با توییت‌های همسرش "الهام سلمانی" سخت درگیر حاشیه شده است. الهام سلمانی همسر عبدالرضا داوری در چند توییت از نفود یک پرستو به زندگی شخصی همسرش عبدالرضا داوری خبر داد. الهام سلمانی در یک...