پاک شدن حافظه


به گزارش امید به نقل از مهر، ذهن انسان ها همانند یک دیسک سخت عمل می کند که حتی به مرور زمان نیز خاطرات بد و دردناک آن پاک نشده و تا واپسین لحظات زندگی در سلول های مغزی باقی می مانند. خاطرات دردناک شاید در مدت زمان خاصی به فراموشی سپرده شوند اما محیط، تکرار بو، غذاهای مخصوص و ... می توانند باعث...