پاره


به گزارش امید به نقل از ایلنا «عابد فتاحی» درباره دفاعش از علی مطهری گفت: باتوجه به شناختی که از آقای مطهری داشتم و می‌دانستم از آنجا که ایشان کلامی خلاف منافع ملی ما به زبان نمی‌آورند، احتمالاً مخالفت و اعتراض نمایندگان بنا بر انگیزه‌های سیاسی و جناحی صورت گرفته‌...