ونک


به گزارش امیدنامه،در برخی از شهرها نیز مراسم مشابه برگزار شد.
به گزارش امید به نقل از آینده، بسیاری از یاران احمدی نژاد از جمله بقایی و مشایی در حال تکمیل برگه های  تسویه  هستند و نکته قابل تامل آنکه برگه های تسویه بقایی، در نهاد ریاست جمهوری بدون تاریخ امضاء شده است! شنیده ها حکایت از آن دارد که احمدی نژاد و رفقا در حال آماده کردن ساختمانی معروف...