وزير ارتباطات


   هفدهم مردادماه 96 وقتي رسما نامش در ليست تماما مردانه حسن روحاني براي پذيرش مسووليت وزارتخانه‌هاي دولت دوازدهم به دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، جوان‌ترين وزير فهرست بود و برخوردار از بخت و اقبالي مناسب براي پذيرش مسووليت وزارت ارتباطات اما حاشيه‌ها از همان زمان...
   من و ناهید همین الان، صبح بخیر آقای ترامپ!