وزارت کشور ، امر به معروف ، قانون


«حسینعلی امیری» سخنگوی وزارت کشور همچنین با بیان اینکه 'تمام مسئولیت قانونی بخش عفاف و حجاب به عهده وزارت کشور نیست'، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای 22 دستگاه تعیین تکلیف کرده که یکی از این 22 دستگاه وزارت کشور است. وی همچنین گفت: بد حجابی به معنای «بد عفافی»...