وزارت کشاورزی


به گزارش  امید به نقل از«تابناک»، گویا با روی کار آمدن دولت جدید حتی این نمایندگان نیز مشی خود را عوض کرده‌‌ و با‌ چرخش ۱۸۰ درجه‌ای، جهت خود را با مواضع پیشینشان عوض کرده‌اند، به گونه‌ای که چند روز پیش، مهدی کوچک‌زاده در ‌محفلی دوستانه و در...