وزارت ارتباطات ، سرعت اینترنت ، پهنای باند ، نسل سوم


اما این بار و در دولت یازدهم واعظی، وزیر ارتباطات بازهم همانند وزرای دیگر از افزایش سرعت اینترنت خبر داد و اعطای مجوز نسل سوم به اپراتورها و تمدید نشدن انحصار رایتل و.‌..‌ وعده‌هایی که بسیاری از کاربران نه تنها از شنیدن آن خوشحال نشدند بلکه این وزیر را در کنار دیگر وزرای دولت‌...