وبسایت


به گزارش امیدنامه،در بیانیه اعلام حضور این وبسایت خبری آمده است: «ما آمده ایم . مردمانه آمده ایم . برای مردم آمده ایم . به خودمان قول داده ایم سنگ کاخ دیگران را به دوش نکشیم . به شما هم قول می دهیم آمده ایم کافه را به هم بریزیم . بله کافه را به هم می ریزیم . کافه همین رسانه های بی هدف و...