هم اندیشی


به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی امید،اولین هم اندیشی  سازمان‌های مردم نهاد در بنیاد امید ایرانیان با حضور دکتر محمدرضا عارف برگزارشد.بنیاد امید ایرانیان این نشست را با هدف "به اشتراک گذاشتن تحارب سازمان های مردم نهاد موفق"، "انعکاس مشکلات پیش روی سازمان های مردم نهاد به دولت...