هتل مشهد


  به گزارش امیدنامه سردار بهمن امیری مقدم افزود: طبق بررسی های انجام شده هیچ اتفاق خرابکارانه، بمب گذاری و یا انفجار تروریستی در حریق برج سلمان روی نداده و شایعات منتشر شده در فضای مجازی صحت ندارد. وی تصریح کرد: بررسی های اولیه حکایت از آن دارد که اتصال سیم برق این حریق را رقم زده است...