هاله نور


به گزارش امیدنامه به نقل از اعتماد؛ در اين ميان اما برخي هم هستند كه معتقدند همه اين دست‌و‌پازدن‌ها و سخنراني‌ها براي اين است كه همچنان در فضاي سياسي ايران زنده بمانند و فراموش نشوند. محمود احمدي‌نژاد و يارانش اين‌بار قزوين را براي سخنراني انتخاب كردند. اگر تا چند...
اما این شیء نورانی ناشناخته چه بود و چرا افتاد؟  این شیء داداش آن هاله معروف است. شیء و هاله نورانی خواهر و برادری هستند که حدود ١٠سال پیش همدیگر را گم کردند. هاله نورانی که به آمریکا رفته بود، به‌صورت اتفاقی در هواپیمای آقای احمدی‌نژاد، سوار شد و دیگر نتوانست دل از او بکند و حتی در...