هاشمي طبا


قوه قضائیه نباید صندوقچه اسرار باشد، باید به گزارش‌ها رسیدگی کند. در فضای کشور ما یک‌سری انگ به افراد زده می‌شود؛ مثلا می‌گویند این فرد سوءاستفاده‌گر است و کسی هم نمی‌گوید راست می‌گویند یا نه. آقای فلان وزیر هزار میلیارد تومان سوءاستفاده کرده، خب قوه قضائیه...
به گزارش اميدنامه، گفت‌و‌گوی ایلنا با سیدمصطفی هاشمی‌طبا را در ذیل می‌خوانید: درمورد استقلال اقتصادی نتوانستیم مثل استقلال سیاسی عمل کنیم ***مردم اوایل انقلاب اهدافی داشتند که به خاطر آن اهداف و آرمان‌ها انقلاب کردند، حال آیا شرایط امروز کشور...
 سید مصطفی هاشمی طبا وزیر دولت سازندگی در واکنش به مصاحبه اخیر موسوی خوئینی ها و انتقاداتی را که به مرحوم هاشمی وارد کرده بود، شعری از سعدی خواند. هاشمی طبا گفت: « زبان در دهان ای خردمند چیست/ کلید در گنج صاحب هنر / چو در بسته باشد چه داند کسی / که گوهر فروش است یا...