نوجه خوانی


  از زمانی که موسیقی وارد رسانه‌ها شد فراز و فرودهای زیادی داشته و سوالی که پیش می‌آید این است که آیا می‌شود مناجات‌خوانی را دوباره احیا کرد یا خیر؟ و اینکه آیا نیازی به احیای آن هست یا نه؟ در اینجا ما از موسیقی‌ای صحبت می‌کنیم که مربوط به فرهنگ...