نقره کار


از بحران آب تا امنیت سرمایه گذاری تا فساد تا ریزگردها تا اشتغال تا انتخابات‌ها تا ... مساله مهم این است؛ مشکلات کشور را می‌دانیم. حس می‌کنیم و رنج می‌کشیم و نگرانیم. چه باید کرد؟ چه دولتی و چه شیوه حکمرانی می‌تواند حل مساله کند؟ چه اصلاحاتی رخ دهد می‌توان امید...
  صرف‌نظر از فهرست تکالیف «دادستان کل» با شعاع گسترده آن، افکار عمومی به مجرد تداعی این نام بزرگ، دادگری و احیای حقوق خود را به‌خاطر می‌آورد و انتظار دارد متصدیان و متولیان امر عمومی دادستانی، مانع و رادع منقصت و ملال حقوق حقه شهروندی باشند. سمت...