نقد


به گزارش پایگاه خبری -تحلیلی امید،سایت ریاست جمهوری که قاعدتا باید اخبار رسمی رئیس جمهور محترم را در مقام ریاست جمهور انتشار دهد مبادرت به انعکاس سفر آقای روحانی  به زدگاهش و دیدار با خانواده از جمله مادرشان کرد که در این خبر حتی سخنان مادر ایشان آورده شده است.بی شک الگوگیری از توجه به والدین...

صفحه‌ها