نفتكش انگليسي


این توضیحات بی‌آنکه بخواهیم می‌تواند سمت‌وسو و رنگ و بوی انفعال داشته باشد! و این تلقی ناخواسته را پدید آورد که چنانچه نفتکش انگلیسی سه تخلف یاد شده را مرتکب نشده بود، می‌توانست به آسانی از تنگه هرمز عبور کند و با توقیف از سوی نیروی دریایی سپاه روبرو نشود! و حال آنکه...
به گزارش روزنامه بالتیک تایمز، وزارت خارجه این کشور مدعی شد که یک شهروند لتونیایی در نفت‌کش انگلیسی توقیف‌شده توسط ایران بوده است که این کشور در حال فعالیت برای آزادی وی است. ادگار رینکویچ، وزیر امور خارجه لتونی، با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جرمی هانت...
به گزارش اميدنامه به نقل از ایسنا، رئیس جمهور آمریکا در اولین واکنش به توقیف نفتکش انگلیسی گفت که با دولت انگلیس درباره این موضوع گفت‌وگو خواهد کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم با خطرناک خواندن این اقدام گفت،: این دومین اقدام بی‌ثبات کننده ایران در کمی بیش از یک هفته گذشته...