نظامی


با وزرا و استانداران نظامی و امنیتی دولت روحانی آشنا شوید: سیدرضا اکرمی : رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری  رئیس عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش ، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و مشاور عالی این سازمان بوده است . مصطفی پورمحمدی : وزیر دادگستری     پیش از تصدی بر وزارت...
به گزارش امید به نقل از دیپلماسی ایرانی، این پرسشی است که مرکز مطالعات دفاعی سلطنتی انگلیس مطرح کرده و تلاش کرده است تا با تمرکز بر نیروهای دفاعی و استراتژیک این کشور در خارج از اروپا فعالیت های نظامی آن را در منطقه خلیج فارس رصد کند. در ابتدای این بحث نویسندگان مثلث استراتژیکی را تعریف کرده اند و...