نسخه


    چه شد که آن نسخه معروف را نوشتید؟ قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود و احتمالا داروخانه آن را رسانه‌ای کرده است، 15 فروردین ماه بود که در راهروی مرکز سلامت شهید تیموری، مردی میانسال توجه مرا به خودش جلب کرد، او از متصدی مرکز می‌خواست که با...
 به گزارش امید به نقل از خبرآنلاین، مدیران سازمان صدا و سیما در هفته پایانی پخش این سریال کوشیدند تا نشان دهند که توقف پخش آن ربطی به اعتراض پزشکان ندارد و تولید «در حاشیه» در سه فصل یک برنامه از پیش اندیشیده بوده است.   با این حال وقتی صحبت به ادامه داستان می‌رسید،...