نامزدی


به گزارش امیدنامه به نقل از عصر ایران ،نماینده دکتر محمدرضا عارف ادامه داد: این دو قطعا در یک گروه هستند و در مناظره‌ها تقسیم  کار می‌کنند و عملکرد دولت را توضیح می‌دهند. وی با بیان اینکه امیدواریم با حضور جهانگیری فضای انتخابات گرم شود خاطر نشان کرد: کاندیدای اصلی ما در...
نمی‌آیم اما می‌آید. از کسی حمایت نمی‌کنم ولی حمایت می‌کند. تناقض ندارم اما عملکردش پر از تناقض است. این‌ها، حرف‌های متناقض‌ترین مرد حال حاضر کشور یعنی محمود احمدی نژاد است. مردی که مدعی است، حرف‌ها و عملکردهایش از سال 84 تا کنون هیچ تغییری نکرده اما نیم نگاهی...