ناتوانی جسمی


آنچه موجب تغيير تصميم آقاي هاشمي رفسنجاني شد، افزايش فشارهاي اقشار مختلف مردم و علما و مراجع معظم تقليد بود كه اينجانب شخصاً در جريان اين مورد اخير يعني اصرار علما و مراجع معظم قرار داشتم. خدا انصاف بدهد به كساني كه با زبان و قلم خود اين واقعيت را منكر مي‌شوند و چنين وانمود مي‌كنند كه...