مهدی بازرگان


آیا این انتقاد را قبول دارید که سران نهضت آزادی نتوانستند جوانان‌شان را برای مبارزه با رژیم پهلوی اقناع کنند و اینکه واقعیت این است که امثال آقای بدیع‌زادگان و سعید محسن و شریف‌واقفی و دیگرانی که از نهضت آزادی انشعاب کردند و به رهبران نهضت مراجعه کرده بودند برای اینکه تغییر فاز...
این فقط یکی از حکایات ساختمان «یاد» است. آپارتمانی ده طبقه که یدالله سحابی مدیر پروژه‌اش بوده و میرحسین موسوی و عبدالعلی بازرگان، مدیران شرکت «سمرقند»، مهندسان طراحش. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ فضل‌الله زاهدی را بر صدر دولت می‌نشاند. نخست‌وزیر کودتا، برخلاف...