منشور اصلاحات


به گزارش امیدنامه ،متن این گفت‌وگوها با انصاف نیوز را در ادامه بخوانید: اسماعیل گرامی مقدم ،سخنگوی حزب اعتماد ملی و عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان (شعسا) در مورد منشور اصلاحات و رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب به انصاف نیوز گفت: منشور اصلاحات دارای چند سند است که شامل سند برنامه...