مقتدي صدر


به گزارش اميدنامه بخشی از این مصاحبه را می خوانید: تحلیل شما درباره حضور مقتدی صدر در مراسم بیت رهبری چیست؟  خاندان صدر یک خاندان علمایی است و عالمان بسیار بزرگی از این خاندان به جهان شیعه وارد شده‌اند. آیت‌الله شهید محمدباقر صدر و سید محمدصادق صدر به...