معاون اول احمدی نژاد


حکمی که بر مبنای قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ١٣٦٧ صادر شده و امضای نخست‌وزیر وقت را در پای خود دارد. پرونده رحیمی البته به طور جداگانه از دیگر متهمان پرونده بیمه ایران رسیدگی شد.  رحیمی تا روز آخر دولت دهم در پست معاون اولی احمدی‌نژاد به ایفای...
به گزارش امید به نقل از ایسنا، سیامک مدیرخراسانی اظهار کرد: پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم پس از تایید بخش‌هایی از آن توسط دیوان عالی کشور به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران بازگشت. وی از بیان جزئیات بیشتر امتناع کرد و گفت: جزئیات در رابطه با این پرونده را از سخنگوی دستگاه قضایی...
به گزارش امید به نقل از ایرنا، «محسن افتخاری» درمورد پرونده محمدرضا رحیمی افزود: این پرونده به منظور رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده بود.   وی ادامه داد: بعد از رسیدگی در دیوان عالی وتایید بخش عمده ای از حکم دادگاه بدوی، این پرونده به دادگاههای...