مشروطه


‌همان‌طور‌که مستحضرید، در باب تحلیل ساخت سیاسی ایران تاکنون نظریاتی مانند شیوه تولید آسیایی، استبداد شرقی، پاتریمونیالیسم شرقی و... از سوی برخی متفکرانی مانند مارکس، ویتفوگل، وبر، منتسکیو و... مطرح بوده است. بنا بر این نظریات و به دلایلی مانند عدم شکل‌گیری طبقات مستقل از قدرت در...
به گزارش امیدنامه،‌ ‌فریدون مجلسی، ‌‌تحلیلگر سیاسی، در روزنامه شرق نوشت: «‌‌جنگ‌های ایران و روس و سفرهای بازرگانان و اعزام دانشجویان ایرانی به ‌اروپا، موجب آشناشدن نخبگان فرهنگی ایران با تحولات اندیشه سیاسی در اروپای پس از انقلاب فرانسه شد. هرچه سلطه...
به گزارش امیدنامه، روزنامه شرق نوشت: ۱۱۳ سال قبل درست در همین روز شاه رنجور قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد و انقلاب مشروطه به پیروزی رسید. مظفرالدین‌شاه پای فرمانی را امضا می‌کرد که قرار بود منجر به تشکیل مجلس شورای ملی شود و اختیارات او را محدود کند. شاه بیمار قاجار البته در شرایطی...
  آقای مجلسی ،به نظر شما چرا برخی اصرار دارند که از مشروطه به عنوان یک انقلاب نام ببرند؟ اصولاً به نظر شما مشروطه یک انقلاب است؟ ببنید آنچه در مشروطه ایران رخ دارد شأنش بالاتر از یک انقلاب است. به نظرم من مشروطه یک جنبش بود. جنبش یعنی اصلاح‌طلبی، یعنی...
به گزارش امید به نقل از روزنو،خاتمي عمده‌ترين نياز زمانه انقلاب مشروطيت را لزوم گذر از استبداد سياه و استقرار حاكميت و حكومتي برآمده از اراده مردم و مسوول در برابر آنان خواند. خاتمي با تاكيد بر اينكه ويران ساختن دستاوردهاي مشروطه، مردم را از طي طريق به سوي جامعه آزاد، آباد و پويا و البته با...