مسعود پرشکیان


نزدیک به 10 روز دیگر مجلس دهم آغاز به کار می‌کند و منتخبان جدید مردم، وارد مجلس می‌شوند. قطعا با تغییر بزرگ ترکیب مجلس، مردم منتظر تغییراتی جدی هستند. تغییراتی که به‌خاطرش پای صندوق‌های رأی آمده و نمایندگان جدیدی را انتخاب کرده‌اند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد نخستین...