مستمری


به گزارش پایگاه خبری -تحلیلی امید؛خانم میانسالی فرزندش را با عصبانیت کتک می‌زند٬ کارمند سازمان می‌گوید: «ولش کن٬ سر بچه چرا خالی می کنی؟» مردان حاضر در سالن از نگاه کردن طفره می‌روند٬ در حرکت‌شان شتاب می گیرند٬‌ جلوتر که می‌روی خانم جوانی با بدنی نیمه عریان...