مسئول سابق حفاظت رهبری


. به گزارش امید در مقدمه گفت‌وگوی مجله «رمز عبور» با سردار محمدحسین نجات، آمده است: خود را این گونه معرفی می‌کند؛ اول انقلاب 23 ساله بودم. اول جزو گروه‌های هفت‌گانه بودیم که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تشکیل دادیم. ما جزو گروه منصورون بودیم و بهزاد نبوی و ......