مدرسه


   ازسيما پرسيدم در تمام آن لحظات درد را احساس مي‌كردي؟   با همان لهجه شيرين كُردي و كودكانه گفت: آره. دستام و صورتم خيلي مي‌سوخت. من از روي ميزها رفتم آخر كلاس، اولش، سيران دوستم كه كنار من مي‌نشست، مي‌خواست دنبال من بياد اما افتاد تو آتيش، فرار كرد و تونست...
به گزارش امید به نقل از ایسنا، اینجا به جای بوی مهر، بوی تند رنگ است که اولین نشانه‌های بازسازی مدرسه را نشان می‌دهد. یک روز قبل از اولین روز بازگشایی مدارس است. کلاس‌ها به ظاهر آماده‌اند اما صدایی که هر پنج دقیقه یک بار می‌آید، نشان از تکمیل نشدن بازسازی مدرسه دارد. مدرسه...

صفحه‌ها