محمد كاظمي


محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس و استاد حقوق دانشگاه  درباره این وضعیت می‌گوید که هنوز حتی مجلس در جریان جزئیات تصمیمات اتخاذ شده در مجمع قرار نگرفته و هر چه نمایندگان می‌دانند، به واسطه شنیده‌هایی است که نقل شده. او اما بر اساس همین شنیده‌ها تأکید کرده...
 ظاهرا علاوه بر گذشت زمان با پيروزي ايران در دعواي حقوقي در دادگاه لاهه، انزواي بي‌سابقه امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل و بازتاب مثبت جهاني سخنراني رييس‌جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل، تصويب لوايح مبارزه با پولشويي در مجلس شوراي اسلامي و آرامش نسبي در بازار ارز و سكه، دولت در حال...
خوشبختانه ديپلماسي قوي و مواضع منطقي و روشن هيات ايراني در نيويورك حداقل بخشي از توطئه امريكا و معدود همراهان‌شان را نقش بر آب كرد و نگذاشت در جمع روساي جمهور و هيات‌هاي بلند پايه كشورها اتفاقي عليه كشورمان رخ دهد و از اين ناحيه عرصه بر دولت آقاي روحاني تنگ‌تر شود. ما بايد همچنان و...