محمد تقی رهبر


به گزارش امیدنامه،تماشاگران امروز با این مقدمه گفت‌وگویی را با محمدتقی رهبر درباره بحث‌هایی چون دولت سایه و... انجام داده است. عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به تحلیل‌هایی که در رابطه با «تلاش رییسی برای لیدری اصولگرایان» مطرح می‌شود، گفت: «آقای رییسی...
به گزارش امید به نقل از انتخاب،عضو جامعه روحانیت مبارز اظهار داشت: همانطور که رهبری گفته اند، رای  مردم حق الناس است، اگر کسی رای مردم را ضایع کند، حق آنها را ضایع کرده است. بنابراین چون رای، حق الناس است، تضییع آن نیز یک خطا و گناه است. وی با اشاره به ادعای تخلف در انتخابات ریاست جمهوری...
   این دو گروه کردن انقلابی بودن و نبودن از سوی کسانی مطرح می‌شود که بعضا از اتحاد کشور سود نمی‌برند. بنابراین باید این مطلب را باور داشت که همه افراد درون نظام تعریف می‌شوند و صرف اختلاف‌نظرها نباید آنها را به انقلابی یا غیرانقلابی تعبیر کرد. درون نظام...
به گزارش امید،امامان جمعه تهران،مشهد و اصفهان به عنوان مهمترین شهرهای سیاسی کشور در  اقدامی که می شود از آن تعبیر اقدامی هماهنگ یاد کرد به سخنان اخیر رئیس جمهور که گفته بود "نمی‌خواهیم با شلاق مردم را به بهشت ببریم" و نیز فعالیتهای فرهنگی دولت حمله کردند. احمد خاتمی: هموار کردن...