محسن رنانی


موضوع اين مصاحبه تحليل تصميم‌گيري‌هاي كلان جمهوري اسلامي ايران در عرصه سياست داخلي و بين‌المللي است و اينكه در 40 سال گذشته كدام تصميمات را بهنگام و کدام تصميمات را شايد نابهنگام اتخاذ کرده‌ايم. به بيان ديگر كدام تصميمات در حوزه سياست داخلي و از منظر اقتصاد، به‌ويژه با...
به گزارش امیدنامه،در این سخنرانی مفصل رنانی از "رشد بدون دستاورد در ایران" حرف زد رشدی که هنوز تا رسیدن به توسعه فاصله فراوان دارد. او با اشاره به «سرمایه‌ها زمین‌گیر شده» از عدم توازن در ساختارهای کشور که رکود ساختاری را منجر شده است، گفت و تاکید کرد سرمایه‌گذاری بیش از ٤ برابر نیاز در شهرک‌های...
به گزارش امید به نقل از فارس،  وی افزود:اما بحران آب ایران را خواهد بلعید و امنیت ملی ما تهدید خواهد کرد. امروز میدان واقعی جنگ ما، در حوزه آب است. بحران آب در آستانه ورود به زیست اجتماعی در کشور است.   *مردم در مسئله ایجاد بحران برای آب متهم نیستند   وی خاطر نشان کرد: مردم در...
 مشکل همه سیاست‌مداران تاریخ معاصر ایران همین بوده است که چون بر اسب عاطفه جامعه سوار شدند دیگر فرود آمدن را شایسته خویش ندانستند و آنچنان تیز تک تاختند که دیگر فرود آمدنشان به دست خویش را منتفی کردند و مردم را به تنگنای برخاستن برای برنشاندنِ آنان در انداختند و عارف نشان داد که می‌...