مجید صالحی


 وقتی مجید صالحی خواست که کلیشه‌ نشود؟ وی با بیان اینکه از سال 73 تجربه کار تصویری داشته است یادآور شد: با بهراد برنامه‌ای به نام «جنگ آفتاب» داشتیم و بعد به «سیب خنده» رسیدیم و آیتم «مجید دلبندم» بود که قسمت‌های مجید را خودم می‌نوشتم...