مجلس حبرگان


به گزارش امید به نقل از فرارو ،با تذکیب نشدن سخنان نقل شده از هاشمی رفسنجانی مبنی براینکه انتخابات مجلس خبرگان نامزد می شوم به نظر می رسد که برای نخستین بار یک رقابت جدی و البته جناحی برای انتخاب مجلس خبرگان شکل بگیرد. پس از ارتحال آیت الله مهدوی کنی یکی از گمانه زنی های مطرح در صحنه سیاسی ایران...