متقی


در این نشست ابراهیم متقی در خصوص اینکه چرا ایران وارد مذاکره با گروه 1+5 شد، گفت: در سیاست بین‌الملل رژیم‌های بین‌المللی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌های لازم را برای محدود ساختن قدرت و توان برخی از بازیگران سیاسی به وجود آورد. یکی از آن رژیم‌ها، رژیم‌های تحریم است...