كيانوش عياري


  29 آذرماه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از وجود برنامه‌هایی در این وزارتخانه برای بازنگری درباره لیست فیلم‌های توقیفی خبر داد. برای تعیین تکلیف «خانه پدری» به تازگی گفت‌وگویی با شما انجام نشده است؟ اگر فراموش نکرده باشم به تازگی صحبتی در این باره مطرح...