كيانوش رستمي


به گزارش اميدنامه به نقل از ایسنا، کیانوش رستمی با تصمیم فدراسیون قبلی با تمرینات خود کار می‌کرد و برادرش هم به عنوان مربی کنارش بود اما اکنون که فدراسیون با سرپرست اداره می‌شود، بحث چگونگی ادامه فعالیت رستمی مطرح بود که البته با صحبتی که انجام شده تغییری نسبت به گذشته در نوع فعالیت این...