قراکسیون رهروان


به گزارش امید به نقل از پیام نو،اقلیت مجلس عملا بازی استیضاح را از اکثریت برد؛ بازی که از خیلی وقت پیش حیثیتی شده بود. بعد از انتخابات هات رئیسه این دومین باری است که فراکسیون رهروان در برابر فراکسیون اصولگرایان زانو زده است. این بار اما به نظر می رسد دیگر توان بلند شدن ندارد. صبح چهارشنبه قرار بود...