قبر


اصبغ بن نباته مي گويد: همين که سلمان از دنيا رفت و هنوز ما جنازه ي او را از قبرستان برنداشته بوديم، ناگهان مردي را سوار بر استر ديديم که خيلي غمگين بود.از استر پياده شد و بر ما سلام کرد و ما جواب سلام او را داديم، گفت: «در مورد غسل و نماز وکفن و دفن جنازه ي سلمان، جديت و شتاب کنيد.» ما...
به گزارش امید به نقل از جام جم، اما خبرهای تازه حاکی از آن است که از این پس پیش خریدهای قبر، با نرخ روز انجام می شود. یعنی از این به بعد، اگر فردی قبری را پیش خرید کند، باید نرخ واقعی و به روز قبر را زمانی پرداخت کند که از آن قبر استفاده می شود.   در گذشته، به این شکل بود که اگر کسی...