قاضي


قاضي منصوري از همان ابتدا، اتهام «متواري» شدن را از اساس رد كرد و مدعي شد كه با بازگشت به كشور و حضور در دادگاه از خود دفاع خواهد كرد. او خود را تسليم سفارت ايران در روماني كرد اما چندي بعد خبر آمد كه اينترپل او را دستگير كرده است. بعد از آن، دادستاني روماني غلامرضا منصوري را آزاد كرد و...
گرچه در دوره‌های گذشته این قوه از لحاظ نرم‌افزاری و تجهیز و فراهم کردن برخی امکانات کارهای زیادی انجام داده ولی واقعیت این است که قوه قضاییه نتوانسته از لحاظ نرم‌افزاری و کیفیت کار آن طوری که باید و شاید عمل کند. قوه قضاییه از یک طرف با فقدان نیروهای با تجربه گذشته مواجه است و از...