فولاد خوزستان


به گزارش امید،متن این  نامه به شرح زیر است: برادر گرامی جناب آقای حسین فرکی سرمربی محترم تیم فوتبال فولاد خوزستان مایه مباهات و مسرت است که به عنوان یکی از علاقه مندان توسعه ورزش کشور عزیزمان که بدون شک زمینه ساز پیشرفت در سایر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌باشد، کسب مقام...