فرودگاه آتاترک


  به گزارش امید به نقل از روزنو، هرچند تیم رسانه محمود احمدی نژاد تصاویری از این دیدار را منتشر و به اسم رییس هیئت مذاکره با بشار اسد اشاره کرده اند اما چیزی از جزییات این دیدار ننوشته اند. در تازه ترین رویداد تصاویری از محمود احمدی نژاد در ترکیه منتشر شده که او با هیئت ترکیه ای...