فرماندار خوزستان


وی که از فرمانداران دولت نهم و دهم در یکی از استان‌های همجوار بوده و در دولت یازدهم به استان خوزستان منتقل شده، با تصمیمات خودسرانه و پرونده‌سازی برای منتقدان خود برخلاف رویه دولت تدبیر و امید عمل می‌کند. این فرماندار، با اینکه به دلیل عدم حضور خانواده‌اش در شهر محل ماموریت وی...