فرشگرد


به گزارش امیدنامه، آنها بیانیه اعلام موجودیت خود را روز 26 شهریورماه منتشر کردند و با وجود کمتر شناخته شده بودن فعالان حامی این تشکل، خیلی سریع درهای رسانه‌های خارج کشور به روی آنها گشوده شد؛ از بی‌بی‌سی فارسی گرفته تا شبکه من و تو و صدای امریکا. در فضای مجازی اما هر چند نام این گروه...