فراز و فرود


یکی از مشهورترین زن سیاسی کشور که از دوران نوجوانی فعالیت سیاسی را آغاز کرد و در سن جوانی در رژیم پهلوی زندانی شد. او در روایتی از زندان‌های دوران شاه می‌گوید: «، سال 54 که زندانی شدم دیدم که دراتاق‌‌های بازجویی بعضی‌ها را می‌زنند و شکنجه می‌کنند تا به امام...