فراری


 در روزهاي گذشته، دادستان تهران، از صدور كيفرخواست براي متهم فراري پرونده گروه آريا خبر داد. پرونده فساد بزرگ اقتصادي كه در شهريور سال ۹۰ خبر كشف آن منتشر شد و شخصي به نام «مه‌آفريد اميرخسروي» مبلغ ۳‌هزار ميليارد تومان را از طريق شبكه‌هاي بانكي از جمله بانك صادرات...
 به گزارش امید به نقل از روز نو،‌ به هر حال اين يك امتياز خوب براي ورزشكاران بود اما چه تعدادي ورزشكار قهرمان تمايلي به وارد كردن اين خودروها را داشتند و چه تعداد از آنها آشنا به‌سازو کار واردات خودرو هستند. همين موضوع يعني ناآشنايي به پروسه واردات خودرو يا عدم تمايل به اين كار سبب...