فاضلی


به گزارش امیدنامه، محمد فاضلی، عضو هیلت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی در کانال تلگرامی «دغدغه ایران» نوشت: «تقویم امسال نشان می‌دهد در ماه‌های اردیبهشت تا پایان اسفند، هفده روز تعطیل رسمی و چهل و دو پنجشنبه غیر تعطیل وجود دارد. اگر تعطیل کردن روزهایی از ماه...