غضنفر


  متن کامل این گفت و گو در ادامه می آید: در تیتر یکی از روزنامه های ورزشی از قول صادق زیباکلام آمده که در ترکیب یازده نفره تیم ملی فراجناحی علی مطهری باید در خط حمله بازی کند. دلیل این نوع ارنج را چه می دانید؟ نمیدانم دقیقا منظورش چه بوده اما فکر می کنم که به دلیل حالت...